กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยข่า หมู่ 1 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:24:52
 
บ.ห้วยข่า หมู่ 1 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม._คุณ บรรจงจิต เอื้อยตะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS