กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หมื่นด่าน ม.8 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:50:02
 
บ.หมื่นด่าน ม.8 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆฝน วัดปริมาณน้ำฝนในช่วงเช้าได้ 20 มม._คุณ ลำดวน จำปาดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS