กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางลำพู ม.3 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกอยู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:06:46
 
บ.บางลำพู ม.3 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกอยู่ วัดปริมารน้ำฝนในช่วงเช้าได้ 45 มม._คุณ สุกัญญา วงศ์พึ่งไพบูรณ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS