กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต่อตั้ง ม.1 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกอยู่ปรอยๆตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 18:47:08
 
บ.ต่อตั้ง ม.1 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม และมีฝนตกอยู่ปรอยๆตลอดทั้งวัน วัดปริมาณน้ำฝนในช่วงเช้าได้ 20 มม._คุณ ธิเบก เทพศิริ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS