กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำทิพย์ ม.11 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ มีลมกรรโชกแรง วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 12:19:21
 
บ.น้ำทิพย์ ม.11 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ มีลมกรรโชกแรง วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. คุณชาญชัย ศรียาภัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS