กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งนา หมู่ 1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน เมื่อวานนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง วัดน้ำฝนได้ 170 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:19:08
 
บ.ทุ่งนา หมู่ 1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน เมื่อวานนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง วัดน้ำฝนได้ 170 มม._คุณ มนัส น้ำเพชร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS