กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาจกากลางคืน ขณะนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่อง เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 105 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:55:57
 
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาจกากลางคืน ขณะนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่อง เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 105 มม._นางสมใจ คำภาโคตร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS