กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พูล ลับแล จ.อุรตรดิตถ์_มีฝนตกหนักปานกลางต่อเนื่องจากเมื่อคืนจนถึงช่วงเช้า ขณะนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อยอยู่ เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 35 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 12:02:32
 
บ.ผามูบ ม.7 ต.แม่พูล ลับแล จ.อุรตรดิตถ์_มีฝนตกหนักปานกลางต่อเนื่องจากเมื่อคืนจนถึงช่วงเช้า ขณะนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อยอยู่ เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 35 มม.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS