กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยมุ่น ม.5 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังคงมีฝนตกเล็กน้อย วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:23:48
 
บ.ห้วยมุ่น ม.5 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังคงมีฝนตกเล็กน้อย วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. คุณโสภณ สุขสบาย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS