กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต้นเกลือ ม.4 ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาจากช่วงกลางคืนจนถึงช่วงเช้า ขณะนนี้ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 50 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 12:07:46
 
บ.ต้นเกลือ ม.4 ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาจากช่วงกลางคืนจนถึงช่วงเช้า ขณะนนี้ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 50 มม._นายลอย ปาคา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS