กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.จันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดมครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 13:02:12
 
บ.จันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดมครึ้ม มีฝนตกเป็นช่วงๆ วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. คุณละอองดาว กลิ่นขจร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS