กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองบัว ม.2 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อยเป็นช่วงๆ เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 15 มม. วันนี้มีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามมืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 14:42:21
 
บ.หนองบัว ม.2 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา_เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อยเป็นช่วงๆ เวลา 07.00 น. วัดน้ำฝนได้ 15 มม. วันนี้มีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามมืดครึ้ม_นายบรรเทิง บุญธรรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS