กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฟากทุ่ง ม.8 ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตกแล้ว วัดปริมาณน้ำฝนเช้านี้ได้ 70 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:15:49
 
บ.ฟากทุ่ง ม.8 ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตกแล้ว วัดปริมาณน้ำฝนเช้านี้ได้ 70 มม. คุณสมหมาย นวลศรีใส
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS