กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตึงเหนือ ม.2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังคงมีฝนตกเล็กน้อย วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:43:53
 
บ.ตึงเหนือ ม.2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังคงมีฝนตกเล็กน้อย วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. คุณไวยพจน์ สุวัฒนวงค์ษา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS