FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งตะโก ม.10 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบรูณ์_ฝนตกตั้งแต่เช้าตกหนักสลับปรอยๆขณะนี้ยักตกอยู่ตกปรอยๆ

วันที่ 1 ส.ค. 2554 20:10:23
 
บ.ทุ่งตะโก ม.10 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบรูณ์_ฝนตกตั้งแต่เช้าตกหนักสลับปรอยๆขณะนี้ยักตกอยู่ตกปรอยๆ_คุณสมพร วังคีรี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel