FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มมีฝนตกเล็กน้อยวัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.

วันที่ 2 ส.ค. 2554 08:57:58
 
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มมีฝนตกเล็กน้อยวัดปริมาณน้ำฝนได้20มม._คุณสมใจ คำภาโคตร์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel