กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มมีฝนตกเล็กน้อยวัดปริมาณน้ำฝนได้20มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:57:58
 
บ.ผาแดง ม.3 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มมีฝนตกเล็กน้อยวัดปริมาณน้ำฝนได้20มม._คุณสมใจ คำภาโคตร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS