กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เสาหงษ์ หมู่ 2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย เมื่อวานนี้มีฝนตกหนัก วัดน้ำฝนได้ 54 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:00:33
 
บ.เสาหงษ์ หมู่ 2 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย เมื่อวานนี้มีฝนตกหนัก วัดน้ำฝนได้ 54 มม._คุณ วรรณี สอนเสม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS