กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่นะ ม.8 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ วัดปริมาณน้ำฝนช่วงเช้าได้ 30 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:26:48
 
บ.แม่นะ ม.8 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ วัดปริมาณน้ำฝนช่วงเช้าได้ 30 มม. คุณธีรยุธ อุทธาปา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS