กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โสกกล้า ม.1 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าสลัวๆ มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:50:55
 
บ.โสกกล้า ม.1 ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าสลัวๆ มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 มม. คุณบุญโฮม จำปานิล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS