กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำทบ ม.7 ต.ปลาท่า อ.ภูเรือ จ.เลย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปานกลาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:10:10
 
บ.น้ำทบ ม.7 ต.ปลาท่า อ.ภูเรือ จ.เลย_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปานกลาง วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. คุณจันที ศรีบุรินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS