กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทรายขาว หมู่ 2 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย วัดน้ำฝนได้ 30 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:48:47
 
บ.ทรายขาว หมู่ 2 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย วัดน้ำฝนได้ 30 มม. _คุณ ประเสริฐ คำมูลใส
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS