กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางไม้ หมู่ 2 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ วัดน้ำฝนได้ 10 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:52:10
 
บ.ปางไม้ หมู่ 2 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ วัดน้ำฝนได้ 10 มม._คุณ อิจ กิ่งสุรา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS