กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางขนุน หมู่ 6 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 18:27:59
 

บ.ปางขนุน หมู่ 6 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวัน_คุณ มนต์สิทธิ์ วงศ์ภัทรนันท

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS