กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:05:53
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๕ ส.ค ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๖ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๐

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๒.๗ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๓ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๖๕๐.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

         - บ.ขุนฝาง ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายเวียน กุลณะ)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)
- บ.ห้วยไคร้เหนือ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม (นายสิงห์ทอง จันทาพูน)

- บ.แม่สลอง ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม (นายนิพันธ์ ปวงคำ)

- บ.สันทราย ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม (นายอินหวัน สุวรรณศักดิ์)

- บ.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม (นายสุกิจ พงษ์สุวรรณ)

- บ.ไฮฮ่า ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม (นายบุญช่วย รู้หลัก)

๔. เกาหลีเหนืออ่วม !! เจออุทกภัยใหญ่คร่าแล้วกว่า ๓๐ ศพ

         - อุทกภัยครั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า ๑๕,๘๐๐ คนต้องไร้ที่อยู่อาศัย ขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายกว่า ๑๒๐,๐๐๐ เอเคอร์ (ราว ๓ แสนไร่) อันกระทบร้ายแรงต่อผลผลิตทางการเกษตร สำนักข่าวเคซีเอ็นเอ รายงานต่อว่าโรงงานต่างๆและอาคารราชการอีกกว่า ๓๕๐ หลังได้พังถล่มลงมาท่ามกลางพายุฝนและกระแสน้ำที่ไหลบ่า นอกจากนี้ดินถล่มยังก่อความเสียหายแก่ทางเดินรถไฟและสะพานต่างๆ อันกระทบต่อความพยายามลำเลียงเครื่องบรรเทาทุกข์ไปยังพื้นที่ประสบภัย (ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์)

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS