FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:57:35
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

           แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๘ ส.ค ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๙ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๐.๕ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๑๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALANDไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

            - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไป โดยที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ที่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ๑๒๕.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔

- บ.ทุ่งตะโก ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสมพร วังคีรี)
- บ.ตะปงล่าง ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม (นายบุญช่วย เขานุกูล)

         - บ.โนนอุดม ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายบุญมี ผงธุลี)

         - บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

         - บ.ห้วยข่าทักษิณ ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม (นายสมศรี ผลหอม)

         - บ.คลองหิน ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบัญชา บัวผุด)

         - บ.สมาแยกน้ำเป็น ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสำราญ อ่วมชม)

๔. พายุ หมุ่ยฟ้า พัดถล่มเกาหลีใต้

         - สำนักงานจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ (NEMA) รายงานความคืบหน้า พายุโซนร้อนหมุ่ยฟ้าที่พัดถล่มทางตะวันตกของเกาหลีใต้ เมื่อช่วงค่ำวันที่ ๘ ส.ค. ๕๔ ซึ่งทำให้มีฝนตกหนัก ต้นไม้ เสาไฟฟ้า ป้าย โดนพายุพัดเสียหายอย่างหนัก  โดยทาง NEMA ยังรายงานอีกว่า อิทธิพลของพายุยักษ์ หมุ่ยฟ้า ลูกนี้ทำให้ราษฎร กว่า ๓๒๐,๐๐๐ ครอบครัว ในหลายจังหวัดไม่มีไฟฟ้าใช้ ถนนถูกตัดขาด ท่าเรือตามชายฝั่งถูกลมพายุพัดทำลาย ทางการเตือนให้เรือประมงงดออกจากฝั่ง (ที่มา: INN)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel