กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยห้อม ม.1 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย จากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่าขนาด 4.0 ริกเตอร์ เครือข่ายทธ. ไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 19:35:17
 
บ.ห้วยห้อม ม.1 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย จากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่าขนาด 4.0 ริกเตอร์ เครือข่ายทธ. ไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน  คุณศรี เมืองมูล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS