กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:44:45
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

๑๑

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๔๓.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๑๕ น.ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
FIJI REGION ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ในวันนี้ (๑๒ ส.ค. ๕๔) ร่องมรสุมกำลังแรงยังคงพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร และนครพนม ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะ ๑ – ๒ วันนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ๙๔.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

            - บ.ห้วยไคร้เหนือ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๑๑๐ มม. (นายสิงห์ทอง จันทาพูน)           

            - บ.เวียงหวาย ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายเกบแก้ว มโนโจ)

         - บ.แสนสุข ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๗๔ มม. (นายพีระ เลอเลิศวิจิตร)

         - บ.สันนายาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายถวิล ใจธรรม)

         - บ.เนินพัฒนา ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสุรชาติ อยู่รอด)

         - บ.สันทราย ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๓๖ มม. (นายอินหวัน สุวรรณศักดิ์)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

         - บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

                   - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

            - บ.สันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายพิสิษฐ์ ปิติกุล)

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS