กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันนายาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ วัดน้ำฝนได้ 60 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:30:12
 
บ.สันนายาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ วัดน้ำฝนได้ 60 มม._คุณ ถวิล ใจธรรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS