FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:08:07
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๔ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๘.๙ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๒๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงในเกณฑ์กระจาย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ๙๘.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

            - บ.มาบตารอด ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายวินัย สว่างดี) 

            - บ.ทับมอญ ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมจิตต์ อิ่มเจริญ)         

         - บ.แม่โจ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอินแหลง ไทยกรณ์)

         - บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวิรัตน์ เพ็งชุม)

         - บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายวิน อนุรักษ์)

         - บ.ลำปริง ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญชู ใจแข็ง)

         - บ.ไสขิง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายโสภณ ลำดับพงศ์)

         - บ.ห้วยเดื่อ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม.  (นายทวีศักดิ์ แก้วยศ)

         - บ.แม่บอนเหนือ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายพงษ์ชัย หัวยาว)

         - บ.สมัยเสรี ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายจิตต์ ทินวัง)

๔. แผ่นดินไหว ๕.๐ ริกเตอร์ ที่ประเทศอินโดนีเซีย

         - (วันนี้) เวลา ๐๓.๒๒ น. สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด ๕.๐ ริกเตอร์
โดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ละติจูดที่ ๔° ๔๘' ๐๐'' ใต้ ลองจิจูดที่ ๑๐๒° ๕๓' ๒๔'' ตะวันออก ความลึกจากระดับผิวดิน ๖๐ กิโลเมตร เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย และไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา: เดลินิวส์)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel