กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอนโรง ม.8 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช_มีฝนตกเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงเวลา 17.00 น. ขณะนี้ยังตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 19:00:01
 
บ.ดอนโรง ม.8 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช_มีฝนตกเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงเวลา 17.00 น. ขณะนี้ยังตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง_นายต้อง ดำด้วงโรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS