กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:30:32
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๘ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓๑.๘ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๕๒ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมีหย่อม
ความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยที่ในภาคเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ราบลุ่มบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร และนครพนม
ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง ได้ในระยะ ๑-๓ วันนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เซกา จ.หนองคาย ๙๔.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

         - บ.ท่าโปงทอง ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี วัดน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสมศักดิ์ โสดาวัตร)

            - บ.ห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๗๐ มม. (นายสมพงษ์ พงศ์พ้นภัย)

                        - บ.สำนักทอง ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายพิรัตน์ วรทิพย์พงศ์)

         - บ.จกปก ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายอุเทน ชัยรุ่งนที)

                   - บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม.  (นายบุญมา อินต๊ะ)

         - บ.ห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสองเมือง ตากุล)

๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่ง ๗ นายอำเภอ แจ้งระดับน้ำฝนทุก ๑ ชั่วโมง

         - นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สั่งการไปยังนายอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ ให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะหมู่บ้านเสี่ยงให้ประชาชนเตรียมความพร้อมการเคลื่อนย้าย
หากมีฝนตกหนักในพื้นที่ และให้แจ้งปริมาณน้ำมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุก ๑ ชั่วโมง พร้อมทั้งสั่งให้สำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างรวดเร็วหาก
เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก และให้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ สภาพพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความชุ่มชื้นจากน้ำฝนที่ตกลงมาอยู่แล้ว หากมีฝนตกลงมาอีกก็จะทำให้เกิดอันตรายจากน้ำป่าได้

(ที่มา
: ผู้จัดการออนไลน์)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS