กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากกรอง ม.3 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_มีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ตกต่อเนื่องจนถึงวันนี้ แต่ตอนนี้ฝนได้หยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 15:46:10
 
บ.ปากกรอง ม.3 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก_มีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ตกต่อเนื่องจนถึงวันนี้ แต่ตอนนี้ฝนได้หยุดตกแล้ว_คุณพัด  หล่ออินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS