กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาแฝก ม.4 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย แต่ตอนนี้หยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 15:06:37
 
บ.นาแฝก ม.4 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย แต่ตอนนี้หยุดตกแล้ว_คุณบุญปัน  คำจันดา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS