กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่เฟือง ม.5 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนไม่ตก เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งเริ่มมีแสงแดด ปริมาณน้ำที่มีอยู่เริ่มลดลง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:00:40
 
บ.แม่เฟือง ม.5 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เมื่อคืนที่ผ่านมาฝนไม่ตก เช้านี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งเริ่มมีแสงแดด ปริมาณน้ำที่มีอยู่เริ่มลดลง _คุณจรินทร์ วงศ์ธานี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS