FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:33:35
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- (วานนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น.) กรมทรัพยากรธรณีออกประกาศฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม พื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง และเชียงใหม่ ในระยะ ๑-๒ วันนี้

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๒ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๓๒.๓ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
HOKKAIDO, JAPAN REGION
ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา:
USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีกำลังอ่อนลง แต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงอยู่ในเกณฑ์กระจาย ในระยะ ๑-๒ วันนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ภูซาง จ.พะเยา ๖๖.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

         - บ.ห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๘๐ มม. (นายสมพงศ์ พงศ์พ้นภัย)

         - บ.สันทราย ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายอินหวัน สุวรรณศักดิ์)

         - บ.ป่าส้าน ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายจันดี ภิระบรรณ)

         - บ.หนอง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายจันทร์ อินสะวาท)

         - บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายประหยัด อินทอง)

         - บ.ป่าเหมือดสันติ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุคำ วินัน)

         - บ.ตึงใต้ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายแข่ง หลักหมื่น)

         - บ.กกโอ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายประมุข สืบสันติก)

         - บ.ลานกระบือใต้ ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสังเวียน น้อยผล)

๔. ประชาชนใน ๔ หมู่บ้าน ตำบลวังทอง จังหวัดสุโขทัย ยังอ่วม

          - สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย ล่าสุดวันนี้ (๒๒ ส.ค.๕๔) ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณน้ำแม่น้ำยมไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำยมที่ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัย ประกอบกับในพื้นที่ยังมีฝนตกหนัก ทำให้แม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และไหลหลากกัดเซาะตลิ่งพัง โดยเฉพาะหมู่ที่ ๖ บ้านคลองตาเพชร ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง และหมู่ที่ ๖ บ้านบางคลอง ตำบลปากแคว อำเภอเมือง ทำให้ประชาชนใน ๔ หมู่บ้าน ถูกน้ำท่วมบ้านเรือนซ้ำเป็นระลอกที่ ๖ ในรอบ ๒ เดือน ระดับสูงกว่า ๑ เมตร ประชาชนต้องหนีน้ำไปนอนตามริมถนน อย่างไรก็ตาม ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๒ ได้นำเรือท้องแบนพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเรือท้องแบน เรือเจ้าท่า รวม ๓ ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือ ๗ นาย ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมทั้ง ๔ หมู่บ้าน ในการขนย้ายสิ่งของ และรับ-ส่ง ประชาชนเข้าออกภายในหมู่บ้าน (ที่มา : ข่าว ๓)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel