กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าเหมือดสันติ ม.8 ต.เวียงพางดำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย_ขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมีเมฆน้อยระดับน้ำลดลง วัดปริมาณน้ำฝนได้30มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:04:55
 
บ.ป่าเหมือดสันติ ม.8 ต.เวียงพางดำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย_ขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมีเมฆน้อยระดับน้ำลดลง วัดปริมาณน้ำฝนได้30มม._คุณสุคำ วินัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS