กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันทราย ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าบางส่วนเริ่มปลอดโปร่ง แต่มีบางส่วนที่ยีงมืดครึ้มอยู่ ไม่มีฝนตก วัดปริมาณน้ำฝนได้62มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:48:25
 

บ.สันทราย ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าบางส่วนเริ่มปลอดโปร่ง แต่มีบางส่วนที่ยีงมืดครึ้มอยู่ ไม่มีฝนตก วัดปริมาณน้ำฝนได้62มม._คุณอินหวัน สุวรรณศักดิ์

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS