กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าส้าน ม.2 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เช้านี้มีฝนตกเล็กน้อย เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนได้62มม. ปริมาณน้ำฝนเริ่มลดลงกว่า2-3วันที่ผ่านมา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:56:29
 

บ.ป่าส้าน ม.2 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เช้านี้มีฝนตกเล็กน้อย เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนได้62มม. ปริมาณน้ำฝนเริ่มลดลงกว่า2-3วันที่ผ่านมา_คุณจันดี ภิระบรรณ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS