FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:52
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- เวลา ๐๘.๐๐ น. กรมทรัพยากรธรณีออกประกาศฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๔ ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต ในระยะ ๑-๒ วันนี้

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒๔ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๕ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๖.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๑ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๖ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
  VANUATU ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองกระจาย และลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ๑๒๖.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

         - บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๒๑๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

         - บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๑๗๐ มม. (นายไสว ป้องเศร้า)

         - บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นางสาวกฤษณา สวนแร่)

         - บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดน้ำฝนได้ ๑๕๐ มม. (นางระพี น้ำจันทร์)

         - บ.เหนือ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดน้ำฝนได้ ๑๒๕ มม. (นายบัญชา อินทร์พรหม)

         - บ.ชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสมาน ดีเอง)

         - บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายพงศักดิ์ จันทา)

         - บ.ทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบราเหม สมายุ้ย)

         - บ.วังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายนัด ช่างเหล็ก)

๔. พายุพัดเมืองปราจีนบุรี ชาวบ้านดับ ๑ ราย

          - วานนี้ (๒๔ ส.ค.๕๔) เกิดลมพายุแรงและลูกเห็บตก ทำให้ต้นไม้ทับบ้านเรือนประชาชนจำนวน ๒ หลัง
ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย สภาพบ้านพังทั้งหลัง อีก ๑ หลังเป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น ถูกลมพัดพังเสียหาย มีต้นไม้ล้มขวางถนนจำนวนมาก ทางเทศบาลได้รายงานให้ทางอำเภอเมืองปราจีนบุรี ทราบแล้ว และเร่งช่วยเหลือประชาชนต่อไป
(ที่มา : ไอเอ็นเอ็น)

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel