กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยเหรียง ม.7 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ยังไม่มีฝนตก เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนได้30มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:06:49
 
บ.ห้วยเหรียง ม.7 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ยังไม่มีฝนตก เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนได้30มม._คุณสมเนต  ดวงขวัญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS