กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฝ่ายท่า ม.5 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_ขณะนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมา ท้องฟ้ามืดครึ้มระดับน้ำในลำคลองเริ่มเอ่อล้นตลิ่ง วัดปริมาณน้ำฝนได้180มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:00:14
 
บ.ฝ่ายท่า ม.5 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_ขณะนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมา ท้องฟ้ามืดครึ้มระดับน้ำในลำคลองเริ่มเอ่อล้นตลิ่ง วัดปริมาณน้ำฝนได้180มม._คุณนุกูล  บุญถนอม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS