กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สุขสำราญ ม.5 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_ขณะนี้ยังคงมีฝนตกตลอดทั้งวัน ท้องฟ้ามืดครึ้ม ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 11:05:59
 
บ.สุขสำราญ ม.5 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง_ขณะนี้ยังคงมีฝนตกตลอดทั้งวัน ท้องฟ้ามืดครึ้ม ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้น_คุณวิโรจน์  เพชรพันธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS