กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำรู หมู่ 1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆต่อเนื่องจากเมื่อช่วงเช้า วัดน้ำฝนได้ 170 มม. มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 16:17:56
 
บ.ลำรู หมู่ 1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆต่อเนื่องจากเมื่อช่วงเช้า วัดน้ำฝนได้ 170 มม. มีน้ำท่วมในหลายพื้นที่_คุณ ไสว ป้องเศร้า
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS