กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พรุจำปา ม.3 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_หลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตลอดทั้งวัน ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว ระดับน้ำที่ท่วมในหลายพื้นที่ได้ลดลงแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 18:40:03
 
บ.พรุจำปา ม.3 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_หลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตลอดทั้งวัน ขณะนี้ฝนหยุดตกแล้ว ระดับน้ำที่ท่วมในหลายพื้นที่ได้ลดลงแล้ว_นายณัฎฐ์พัฒน์ เมืองแมน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS