กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ชุมชนน้ำตกกะทู้ ม.6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต_หลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตลอดทั้งวัน ขณะนี้ยังฝนเล็กน้อยอยู่ แต่ระดับน้ำที่ท่วมในหลายพื้นที่ได้ลดลงแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 18:50:34
 
บ.ชุมชนน้ำตกกะทู้ ม.6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต_หลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตลอดทั้งวัน ขณะนี้ยังฝนเล็กน้อยอยู่ แต่ระดับน้ำที่ท่วมในหลายพื้นที่ได้ลดลงแล้ว_นางวิไลวรรณ อุดมทรัพย์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS