FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:03
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๑๙.๘ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๔.๓๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจาย และมีฝนตกหนักได้บางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะ ๑-๒ วันนี้
          - ช่วงวันที่ ๒-๔ ก.ย. ๕๔ ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง เนื่องจากมีพายุไต้ฝุ่น
“ตาลัส” (Talas) อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ๑๐๘.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔

         - บ.แก้งเรืองพัฒนา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายคำไหล สีสันต์)

         - บ.หนองแปน ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายธีระพล แสดศรี)

         - บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายชู พรชู)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

         - บ.ตาดเสริม ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายทรงเดช พลทำ)

         - บ.สบสา ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสุวรรณ นิลคง)

         - บ.ทุ่งว่านเหลือง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวินัย ฉิมกลีบ)

         - บ.แม่นะ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายธีรยุธ อุทธาปา)

๔. ภูเขาไฟโปโปกาเตเปเติล ประทุอีกครั้ง 

- วานนี้ (๓๑ สิงหาคม ๕๔) ภูเขาไฟโปโปกาเตเปเติล ทางตอนใต้ของกรุงเม็กซิโกซิตี้ นครหลวงของเม็กซิโก
เกิดประทุขึ้นอีกจำนวน ๔ ครั้ง โดยพ่นเถ้าถ่านออกจากปากปล่องขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า ๔ กิโลเมตร ส่งผลให้
เถ้าถ่านลอยไปตกในหลายพื้นที่ในกรุงเม็กซิโกซิตี้ สำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติของเม็กซิโก ประกาศเตือนให้ประชาชนอยู่ห่างจากปากปล่องภูเขาเป็นระยะทางอย่างน้อย ๑๒ กิโลเมตร เนื่องจากภูเขาไฟลูกนี้อยู่ห่างกรุงเม็กซิโกซิตี้ แค่ประมาณ ๖๕ กิโลเมตร (ที่มา :ครอบครัวข่าว ๓)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel