กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:30:45
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๒ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๓ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๔

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

           แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๕๔.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๔๐ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
  MINDANAO, PHILIPPINES ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายและมีฝนตกหนักได้บางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน

- อนึ่ง ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง เนื่องจากมีพายุโซนร้อนกำลังแรง “ตาลัส” (Talas) อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ๑๑๖.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔

         - บ.หนองแปน ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายธีระพล แสดศรี)

         - บ.วังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วัดน้ำฝนได้ ๕๕ มม. (นายวินัย ทาสุวรรณ)

         - บ.แก่งทุ่ง ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมพงศ์ ตั้งมั่น)

         - บ.ไหล่ท่า ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสีมา พุ่มพวงฟู)

         - บ.หนองบอน ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นางพรพรรณ สุวรรณทองเหลือง)

         - บ.คอแล ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายวิรัตน์ เชื้อบน)

         - บ.ซึ้งบน ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสงัด เมธวัน)

         - บ.นาวงฆ้อง ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายเกี่ยน จันดาหาร)

๔. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่น้ำน้อยเอ่อท่วมถนนสายเสนา - ผักไห่ ระดับสูงประมาณ ๔๐ เซนติเมตร

- ปริมาณน้ำจากแม่น้ำน้อยที่เข้าท่วมพื้นที่ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลในทุ่งอำเภอเสนา และยังท่วมถนนสาย ๓๔๕๔ เสนา - ผักไห่ ช่วงลงสะพานข้ามแม่น้ำน้อย ไปจนถึงหน้าวัดโบสถ์ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ทำให้ระดับน้ำบนผิวการจราจรตอนนี้น้ำท่วมสูง ๓๐ – ๔๐ เซนติเมตร ส่งผลให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เนื่องจากกระแสน้ำที่ไหลบ่าข้ามถนนนั้นค่อนข้างไหลแรง ขณะนี้เจ้าหน้าที่หมวดการทางเสนาอยู่ระหว่างทำแนวคันดินป้องกันในจุดที่ถูกน้ำท่วม หลังจากนั้นจะสูบน้ำออกเพื่อให้ชาวบ้านสัญจรผ่านไปมาได้ (ที่มา : ข่าว ๓)
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS