กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:00:35
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงผ่านมา (วันที่ ๑ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๒ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙๕.๖ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่
๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๓.๐๘ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
 VANUATU ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายและมีฝนตกหนักได้บางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะ ๑-๒ วันนี้
          - อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๒-๔ ก.ย. ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง เนื่องจากมีพายุไต้ฝุ่น
“ตาลัส” (Talas) อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ๙๓.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔

         - บ.แก้งเรืองพัฒนา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายคำไหล สีสันต์)

         - บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

         - บ.หนองเม็ก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายอำนวย ถูธร)

         - บ.ตรอกนองกลาง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายประสูติ จิตวิสุทธิ์ศรี)

         - บ.หนองห้าง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายทับทิม เผือนภูษิต)

         - บ.อิมั้ง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสนั่น เบญจวรรณ)

         - บ.ตรอกนองกลาง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประทีป นาครักษ์)

         - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวิเชียร ถีระวงษ์)

๔. พายุถล่มนราธิวาส บ้านประชาชนได้รับความเสียหายกว่า ๗๐ หลัง

- ช่วงค่ำของคืนวันที่ ๑ กันยายน ๕๔ ได้เกิดสภาวะฝนตกลงมาอย่างหนัก และมีลมกระโชกแรงปกคลุมพื้นที่ทั้ง ๑๓ อำเภอ จังหวัดนราธิวาส ส่งผลทำให้บ้านเรือนของราษฎรในพื้นที่ ๔ ตำบล ๒๗ หมู่บ้านของอำเภอแว้ง ได้รับความเสียหายจำนวนกว่า ๗๐ หลังคาเรือน โดยส่วนใหญ่ถูกกระแสลมที่พัดกระโชกแรง สร้างความเสียหายแก่หลังคาบ้าน
ทั้งหลังคากระเบื้อง และหลังคาสังกะสีปลิวว่อนกระจัดกระจาย ต้นไม้ใหญ่โค่นทับบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายหนักสุด
พังเสียหายเกือบทั้งหลังจำนวน ๓ จุด อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านเจ๊ะเด็ง หมู่ที่ ๕ บ้านบาลา และหมู่ที่ ๖ บ้านเขาสามสิบ
ของตำบลโล๊ะจูด เจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือนไม่สามารถอยู่อาศัยได้
(ที่มา :ผู้จัดการออนไลน์)
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS