กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
ข่าว >> ข่าวหนังสือพิมพ์ ทธ.
'คนเชียงม่วน'หวั่นดินไหวพะเยากระทบเขื่อนน้ำยม-แก่งเสือเต้น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554
มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

      นายอนุรักษ์ โปร่งสุยา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ออย อ.ปง จ.พะเยา กล่าวว่า การพัฒนาลุ่มน้ำยมด้วยการจัดการน้ำต้องให้ประชาชนและชุมชนในลุ่มน้ำมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน้ำ โดยเฉพาะชาว อ.ปง ที่รักษาป่าต้นน้ำ ต้องร่วมกันรักษาป่าต้นน้ำ ไม่ให้มีการบุกรุกป่าไม้ หรือลำน้ำสาขาที่ไหลลงแม่น้ำยม ต้องสร้างประตูระบายน้ำสำหรับเก็บกักหรือระบายน้ำในฤดูกาลต่างๆ จะดีกว่าการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำยมซึ่งเกิดผลกระทบในวงกว้างมหาศาล นอกจากนี้จ.พะเยา เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง หากมีแนวรอยเลื่อนแผ่นดินไหวเคลื่อนตัวอาจกระทบตัวเขื่อนในอนาคต
          นายก้องเกียรติ ไชยลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)สระ อ.เชียงม่วน กล่าวว่า หากสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น หรือ เขื่อนแม่ยมบน และแม่ยมล่างในพื้นที่ อ.สอง พื้นที่ อ.เชียงม่วน จะได้รับผลกระทบน้ำท่วมด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ทำกินสองฝั่งแม่น้ำยม ดังนั้น ควรให้ชาวเชียงม่วนรับรู้ข้อมูลบ้างเพื่อการปรับตัวในอนาคต
--จบ--

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS