กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 18:00:59
 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณีฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๔

ให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑-๒ วันนี้

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดตราด และจันทบุรี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ ๑-๒ วันนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอเขาสมิง บ่อไร่ เกาะช้าง จังหวัดตราด และอำเภอขลุง มะขาม เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในบางพื้นที่ วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร และเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่แล้ว
ทั้งนี้ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องจากเกิดเหตุให้
แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔

เวลา ๑­๘.๐๐ น.

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS